โรงเรียนหอวังประกาศชัด ห้ามนักเรียนไม่ใส่ชุดนักเรียนเข้าโรงเรียน นักเรียนประกาศใส่ชุดไปรเวทไปเรียน

หอวัง ออกประกาศเตือนนักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบตามระเบียบ โทษหนักสุดโรงเรียนจะหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนแทน เพื่อให้ศึกษาจนจบหลักสูตร

จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศ งดการแต่งชุดนักเรียนโดยให้แต่งกายชุดไปรเวท ไปโรงเรียนในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม นี้

ล่าสุดวันที่ 30 พ.ย. 2563 โรงเรียนหอวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูเเลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีใจความสำคัญว่า ข้อ 5. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง

 ข้อ 6. กรณีพบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครู ที่พบ นำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับคำฟังคำชี้เเจงเเละทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครอง และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนได้ ให้นักเรียน และผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศรีสะเกษ จับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าเกือบ 9,000 เม็ด จับยาบ้าซ่อนในกระท่อมป่าริมฝั่งแม่น้ำมูล คลิกอ่านต่อ.....

ศรีสะเกษ จับยาบ้าพื้นที่อำเภอวังหินกว่า 2,000 เม็ด คลิกอ่านต่อ.....

รัฐใจป้ำ ขยายเวลา รับต่อ 500 บาท 3 เดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท มกราคม-มีนาคม 64 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ