วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติวัดประชานิมิตร ประวัติประวัติวัดประชานิมิตรอุทุมพรพิสัย

ประวัติวัดประชานิมิต Wat Prachanimit
วัดประชานิมิตตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง เลขที่ ๑๐๙
ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เกิดขึ้นด้วยบัญชา ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(อ้วน ติสสมหาเถระ ป.ธ.๙) อดีตสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ไทย อดีตเจ้าอาวาส
วัดบรมนิวาส กรุงเทพ ฯ ได้ให้พระชินวงศาจารย์ (อิ่ม องกุโร น.ธ.เอก.ป.ธ.๔)
วัดหลวงสุมังคลาราม เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ปกครอง ๒ นิกาย)และพระมหาดาว
ญาณธโร น.ธ.เอกป.ธ.๕ (พระราชคุณาภรณ์)รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ไปดำเนินการจัดการจัดหาสถานที่สร้างวัดขึ้นที่ทางราชการย้ายอำเภออุทุมพรพิสัย
มาตั้งใหม่มีพระอาจารย์โสภา เขมิโย (พระครูโสภิตธรรมภาณ) กำนันอ่อง สายคง
(คงวิบูลย์เกียรติ) ผู้ใหญ่แดง บุญช่วย และได้รับการบริจาคถวายที่ดิน จาก
นายบุญจันทร์ คงคารัตน์ และผู้ใหญ่แเดง บุญช่วย บริจาคที่นา ให้จัดสร้างวัด
แต่ทางคณะนันกำหนดเอาเพียง ๑๒ ไร่ (ต่อมาทางวัดจัดขยายเป็นจำนวน ๓๔ ไร่
ในปัจจุบัน) วัดประชานิมิตจึงได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อมาได้รับความอุปถัมภ์
จากคณะผู้มีศรัทธานำโดยพระยาบริรักษ์ชวการ (ชุ่ม เมนะเศวต)
และนางบริรักษ์ชวการ (จินดา เมนะเศวต) มีศรัทธานำคณะศรัทธาและคณะ
ศิษยานุศิษย์ของวัดได้มาร่วมก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดมากมายจนถึงบัจจุบัน
History of wat Prachanimit
Wat Prachanimit
Wat Prachanimit,a tample,is located in the Kamphaeng
municipality area.Address:109 moo 7,Kamphaeng Sub-district,
Uthumphon Phisai District,Sisaket Province.This temple was
established by the command of Somdet phra Maha Wirawong(Auan
Tissamahadhera)who was the first episcopate of the chapter in
Thailande and who was also the abbot of Wat Borom Niwat in Bangkok.
He gave Phra Chinnawongsajarn from Wat luang Sumang Khalaram
in Sisaket and who was the primate in Sisaket,and Phra Mahadao
Yanadharo (Phrarajakunakorn) who acted for primate in Sisaket for
searching location for the temple's bui
The temple was distributed by Phra Ajarn Sopa Khemiyo(Phra
Khrusopithammapan), Aung Kongwibunkiat; a sub-district headman,
and Daeng Boonchoi,a village headman.They got the land which
was donated by Mr.Boonjan Kongkarat and-Daeng Boonchoi to bulld
had got.previously 12 acres of land, then 34
acres of
was recelved the patronage by Phya Borirakchawakan(Mr.Chum
Maenasawet) and Mrs.Borirakchawakan (Mrs.jinda Maenasawet)
that bought many People who faithful to help in the termple,s
in present. The temple was built in 1939.Later, the temple
buildings since then.
สร้างถวายโดย
ตระกูลชาดริขทร์
 วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วัดประชานิมิตร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศรีสะเกษ จับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าเกือบ 9,000 เม็ด จับยาบ้าซ่อนในกระท่อมป่าริมฝั่งแม่น้ำมูล คลิกอ่านต่อ.....

ศรีสะเกษ จับยาบ้าพื้นที่อำเภอวังหินกว่า 2,000 เม็ด คลิกอ่านต่อ.....

รัฐใจป้ำ ขยายเวลา รับต่อ 500 บาท 3 เดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท มกราคม-มีนาคม 64 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ