รัฐบาลเล็ง ใช้ Mobile ID แทนบัตรประชาชน บัตรประชาชนอีเล็คทรอนิกส์

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผย
ความคืบหน้าการเปิดใช้งานระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตร
ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ หรือโมบาย ไอดี ภายใต้ชื่อ
แทนบัตร" ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบ
ระบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยคาดว่ากลางปีหน้าระบบ
โมบายไอดี จะสามารถเปิดให้บริการ
ประชาชนได้ทั้งด้านการให้บริการรับ
ชำระภาษี, การสมัครประกันสังคม หรือ
การสมัครใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ
และเอกชนก็จะเข้ามาร่วมมือกัน
โดยในช่วงแรกจะไม่อนุญาตให้มีการเก็บ
ค่าบริการเพราะทาง กสทช. เป็นผู้ลงทุน
ระบบในการทดลองใช้งาน สำหรับ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ ความ
สะดวกในการทำธุรกรรมกับหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินต่างๆ หรืออาจจะเป็น
ไป ในรูปแบบ QR Cokาแทนการใช้บัตร
ประชาชนตัวจริง ซึ่งหน่วยงานงานจะ
สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ลดปัญหาการ
ปิดเผยเอกสารความลับด้านข้อมูลส่วน
เคคลที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงถูก
มิจฉาชีพนำไปใช้ในการปลอมแปลง ซึ่ง
ปัจจุบันการทำธุรกรรมก็เริ่มใช้หมายเลข
โทรศัพทในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของ
อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศรีสะเกษ จับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าเกือบ 9,000 เม็ด จับยาบ้าซ่อนในกระท่อมป่าริมฝั่งแม่น้ำมูล คลิกอ่านต่อ.....

ศรีสะเกษ จับยาบ้าพื้นที่อำเภอวังหินกว่า 2,000 เม็ด คลิกอ่านต่อ.....

รัฐใจป้ำ ขยายเวลา รับต่อ 500 บาท 3 เดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท มกราคม-มีนาคม 64 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ