คนละครึ่ง เฟส 2 ลงทะเบียน 16 ธ.ค.63 รับเงิน 3,500 บาท คนได้สิทธิเฟสแรก กดยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ รอรับเงิน 500

คนละครึ่ง เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16
ธ.ค.63 รับเงิน 3,500 บาท ส่วนคนได้สิทธิ
เฟสแรก กดยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com รอรับเงิน 500 บาท
เข้าแอปฯ เป๋าตัง 1 ม.ค.64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า
สัปดาห์หน้าจะเสนอมาตรการคนละครึ่ง
เฟส2 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็น
ชอบ และจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพิ่ม
อีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธันวาคม และ
เริ่มใช้เงินในวันที่ 1 มกราคม ไปจนถึง
31 มีนาคม 2564 โดยได้วงเงินใช้จ่าย
คนละครึ่งคนละ 3,500 บาท โดยการลง
ทะเบียนใหม่เฟส 2 อาจจะมีมากกว่า 5
ล้านคนเล็กน้อย เพราะจะนำยอดที่เหลือ
ของเฟสแรก ที่ไม่เต็ม 10 ล้านคนมาลง
ทะเบียนใหม่ด้วย

สำหรับผู้ที่รับสิทธิเฟส 1 จำนวน 10 ล้าน
คน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม จะมีข้อความ
ไปให้ทางโทรศัพท์ให้ยืนยันเข้าร่วมเฟส
2 ซึ่งหากเข้าร่วมจะได้รับเงินเพิ่มอีก 500
บาท ในวันที่ 1 มกราคม และใช้จ่ายได้
จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ทั้งวงเงินเก่าที่ได้
3,000 บาท และยังใช้ไม่หมด และวงเงิน
เก่าที่ได้ใหม่อีก 500 บาท ขณะที่เม็ดเงิน
สะพัดจากโครงการล่าสุด 40 วันเต็ม มี
กว่า 33,000 ล้านบาทแล้ว

ส่วนกรณีการชำระเงินผ่านโครงการ
คนละครึ่ง ขัดข้องเมื่อช่วงสายวานนี้
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เปิดเผยว่า ระบบการชำระเงินของ
โครงการคนละครึ่ง ที่เกิดการสะดุดช่วง
เวลาประมาณ 11.00 น. ไม่ได้เกิดปัญหา
ที่ระบบของโครงการคนละครึ่งโดยตรง
แต่เนื่องจากการไฟฟ้ามีการซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้าภายนอก โดยไม่ได้แจ้งล่วง
หน้าให้ธนาคารรับทราบ ทำให้ธนาคาร
ต้องดึงไฟสำรองมาใช้ จนทำระบบ
โครงการคนละครึ่งเกิดการสะดุด

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ยืนยันว่าจะดูแล
ไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำอีก และได้
ติดตามระบบโครงการคนละครึ่งกลับมา
ใช้ได้ ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว จึงไม่
อยากให้พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้
ไม่ต้องกังวลใจหรือห่วงว่าจะไม่ได้รับเงิน
เนื่องจากรายการจ่ายชำระเงินที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดอยู่ในระบบหมดแล้ว และจะมี
การนำเข้าถุงเงินของร้านค้าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันเดียวกัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศรีสะเกษ จับกุมผู้จำหน่ายยาบ้าเกือบ 9,000 เม็ด จับยาบ้าซ่อนในกระท่อมป่าริมฝั่งแม่น้ำมูล คลิกอ่านต่อ.....

ศรีสะเกษ จับยาบ้าพื้นที่อำเภอวังหินกว่า 2,000 เม็ด คลิกอ่านต่อ.....

รัฐใจป้ำ ขยายเวลา รับต่อ 500 บาท 3 เดือน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 700-800 บาท มกราคม-มีนาคม 64 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ